TYPO-GRAF – dla wymagających wydawców

Nasza firma istnieje nieprzerwanie od 1991 r. i jest dobrze znana
w środowisku wrocławskich wydawców.

Pracujemy dla wielu renomowanych wydawnictw; są to m.in.: Ossolineum, PWN, Europa, ELSEVIER Urban & Partner, MedPharm, wydawnictwa wrocławskich uczelni (Uniwersytetu, Politechniki, Akademii Medycznej, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Ekonomicznego), muzea wrocławskie (Muzeum Architektury, Muzeum Miejskie) oraz Continuo, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, Kolegium Europy Wschodniej i wiele innych. 

Zakres działalności

Projektujemy szatę graficzną i typograficzną oraz okładki książek. 

Przygotowujemy do druku podręczniki akademickie, specjalistyczne podręczniki medyczne, książki naukowe i popularnonaukowe, albumy, słowniki, tomiki poezji, księgi jubileuszowe oraz książki dla dzieci. Rocznie przekazujemy do druku ok. 100 książek, a od początku naszej działalności przygotowaliśmy ich blisko 2000.

Posługujemy się programem do składu Adobe InDesign, a do obróbki ilustracji programami Photoshop i Illustrator.

Na życzenie Klienta kompleksowo przygotujemy publikację do druku, wraz z korektą i drukiem.

Najważniejsze publikacje

W naszym dorobku są m.in. edycje listów Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Jerzego Giedroyca, księgi ku czci prof. Janusza Deglera, prof. Jacka Kolbuszewskiego,
dr. Adolfa Juzwenki – dyrektora Ossolineum, księgi jubileuszowe Politechniki Wrocławskiej, Akademii Medycznej i Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, seria literatury białoruskiej, Przyroda Dolnego Śląska, Cmentarz Łyczakowski
we Lwowie, Tristan i Izolda - reprint po białorusku, Prometeusz – atlas anatomii człowieka w trzech tomach, Słownik ojczyzny-polszczyzny Jana Miodka i wiele innych prestiżowych opracowań.